รายการยาทั้งหมด 150 รายการ

ลำดับที่ ชื่อสามัญ
ทางยา
ความแรง
รูปแบบ หน่วย ปริมาณรวม
ขนาดบรรจุ Pack
size
ราคา
/Pack
 ปริมาณรวม
(ต่อหน่วยบรรจุ) 
ราคา
รวมต่อ
หน่วย
บรรจุ
รพ.ที่
รับผิดชอบ
1 Acetylcysteine 300 mg/3 ml injection amp 4044 1 amp 20 4044 80880 อ่าวลึก
2 Acyclovir 400 mg TABLET tab 52375 25 box 42.5 2095 89037.5 อ่าวลึก
3 Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide + Simeticone 918 mg+300 mg+(25-60) mg in 240 ml suspension bot 42690 1 bot 14 42690 597660 อ่าวลึก
4 Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate 228.5mg/5ml in 70 ml syrup bot 2828 1 bot 68.5 2828 193718 อ่าวลึก
5 Ampicillin sodium 1 g injection vial 35896 1 vial 10 35896 358960 อ่าวลึก
6 Antazoline hydrochloride + Tetrahydrozoline hydrochloride 0.05%+0.04% in 10 ml eye drop solution bot 16084 1 bot 9.63 16084 154888.92 อ่าวลึก
7 Aromatic Ammonia Spirit 450 ml. solution bot 386 1 bot 64.2 386 24781.2 อ่าวลึก
8 Aspirin 81 mg EC Tablet tab 2954000 1000 box 175 2954 516950 อ่าวลึก
9 Atenolol 50 mg TABLET tab 1648000 500 box 95 3296 313120 อ่าวลึก
10 Atenolol 100 mg TABLET tab 154500 500 box 200 309 61800 อ่าวลึก
11 Betahistine mesilate 12 mg TABLET tab 396300 1000 box 2996 394 1180424 อ่าวลึก
12 Calcium carbonate 1.5 g TABLET tab 1339500 500 box 187.5 2679 502312.5 อ่าวลึก
13 Carbamazepine 200mg TABLET tab 30000 500 box 561.75 60 33705 อ่าวลึก
14 Carvedilol 6.25MG TABLET tab 154100 100 box 500 1541 770500 อ่าวลึก
15 Cefalexin 125 mg./5 ml in 60 ml syrup bot 701 1 bot 14.74 701 10332.74 อ่าวลึก
16 Cetirizine hydrochloride 10 mg TABLET tab 870100 100 box 16 8701 139216 อ่าวลึก
17 Cetirizine hydrochloride 5mg/5 ml in 60 ml syrup bot 7891 1 bot 8 7891 63128 อ่าวลึก
18 Chloramphenicol 0.5 % in 10 ml eye drop solution bot 2689 1 bot 16.05 2689 43158.45 อ่าวลึก
19 Chlorpheniramine maleate 4mg TABLET tab 981000 1000 box 59.92 981 58781.52 อ่าวลึก
20 Clonazepam 2 mg TABLET tab 175500 500 box 500 351 175500 เกาะลันตา
21 Clotrimazole 100mg vaginal tab tab 13930 6 bix 5.75 2322 13351.5 เกาะลันตา
22 Cloxacillin sodium 1GM injection vial 35740 1 vial 12 35740 428880 เกาะลันตา
23 Clozapine 100 mg TABLET tab 128000 500 tab 850 256 217600 เกาะลันตา
24 Colchicine 0.6 mg TABLET tab 498500 500 tab 105 997 104685 เกาะลันตา
25 Conjugated estrogens 0.625 mg TABLET tab 61680 100 box 425 617 262225 เกาะลันตา
26 D 5 N/4 500ml injection bag 794 1 bag 27 794 21438 เกาะลันตา
27 D 5 N/5 500ml injection bag 652 1 bag 27 652 17604 เกาะลันตา
28 D 5 W 500 ml injection bag 3275 1 bag 27 3275 88425 เกาะลันตา
29 D-5-S 1000ML injection bag 14339 1 bag 30.9 14339 443075.1 เกาะลันตา
30 D-5-S/3 500ML injection bag 13572 1 bag 27 13572 366444 เกาะลันตา
31 Dexamethasone 4 mg / ml in 4 ml injection amp 23165 1 amp 4.82 23165 111655.3 เกาะลันตา
32 Dextromethorphan hydrobromide 15 mg TABLET tab 455500 1000 box 300 456 136800 เกาะลันตา
33 Dextrose 50%in 50ml injection vial 6773 1 Vial 16 6773 108368 เกาะลันตา
34 Diclofenac sodium 75 mg/3ml injection amp 30337 100 box 230 303 69690 เกาะลันตา
35 Diclofenac sodium 25 mg TABLET tab 839000 1000 box 120 839 100680 เกาะลันตา
36 Dicloxacillin sodium 62.5 mg/5 ml in 60 ml suspension bot 12199 1 bot 18 12199 219582 เกาะลันตา
37 Diethylcarbamazine citrate 300 mg TABLET tab 9500 100 bot 1780 95 169100 เกาะลันตา
38 Digoxin 0.25 mg TABLET tab 44000 1000 box 320 44 14080 เกาะลันตา
39 Dimenhydrinate 50mg/ 1ml. In 1 ml injection amp 13055 1 amp 2.86 13055 37337.3 เขาพนม
40 Dimenhydrinate 50 mg TABLET tab 841000 1000 box 175.58 841 147662.78 เขาพนม
41 Dipotassium clorazepate 5 mg capsule cap 282000 500 box 350 564 197400 เขาพนม
42 Domperidone 10 mg TABLET tab 948907 500 box 110 1898 208780 เขาพนม
43 Domperidone 1 mg/ml in 30 ml suspention bot 25328 1 bot 5.24 25328 132718.72 เขาพนม
44 Dopamine hydrochloride 25 mg/ml in 10 ml injection amp 4508 10 box 148.73 451 67077.23 เขาพนม
45 Doxycycline hyclate 100 mg. capsule cap 66400 500 box 250 133 33250 เขาพนม
46 Ergotamine tartrate + Caffeine 1mg / 100 mg TABLET tab 28500 250 box 300 114 34200 เขาพนม
47 Erythromycin 125 mg/5 ml in 60 ml syrup bot 5019 1 bot 11.77 5019 59073.63 เขาพนม
48 Ethinylestradiol + levonorgestrel/28 tab 0.03mg+0.15mg TABLET pack 12760 1 box 7 12760 89320 เขาพนม
49 Fenofibrate 200mg capsule cap 13872 7 box 19.72 1982 39085.04 เขาพนม
50 Ferrous fumarate eq Fe 15 mg/0.6 ml in 15 ml syrup bot 16211 1 bot 34.24 16211 555064.64 เขาพนม
51 Fluphenazine decanoate 50 mg/2 ml injection amp 9870 1 amp 42 9870 414540 เขาพนม
52 Furosemide 250mg/25 ml injection amp 3476 1 amp 29 3476 100804 เขาพนม
53 Furosemide 500mg TABLET tab 58000 100 box 147 580 85260 เขาพนม
54 Glycerin borax 15 ml solution bot 2247 1 bot 12 2247 26964 เขาพนม
55 Glyceryl guaiacolate 100mg TABLET tab 1484298 1000 box 150 1485 222750 เขาพนม
56 Griseofulvin 500mg TABLET tab 19300 100 box 195 193 37635 เขาพนม
57 HCTZ + Amiloride HCl 50+5 mg TABLET tab 110500 500 box 150 221 33150 เขาพนม
58 Hydrocortisone sodium succinate 100 mg injection vial 6166 1 Vial 40 6166 246640 คลองท่อม
59 Hydroxyzine hydrochloride 10mg TABLET tab 309000 1000 box 120 309 37080 คลองท่อม
60 Hypromellose (with preservative) 0.005 eye drop solution bot 1660 1 bot 26.75 1660 44405 คลองท่อม
61 Ibuprofen 400 mg TABLET tab 525000 500 box 169 1050 177450 คลองท่อม
62 Ibuprofen 200mg TABLET tab 273000 1000 box 210 273 57330 คลองท่อม
63 Imipramine hydrochloride 25 mg TABLET tab 59600 1000 box 550 60 33000 คลองท่อม
64 Insulin NPH Penfill 300 iu/3 ml injection amp 6595 5 box 374.5 1319 493965.5 คลองท่อม
65 Insulin Regular 300IU/3ML injection tube 2095 5 box 374.5 419 156915.5 คลองท่อม
66 Insulin soluble insulin and isophane insulin 30/70,300IU/3ML injection amp 140900 5 box 375.5 28180 10581590 คลองท่อม
67 Ipratropium bromide + Fenoterol hydrobromide 0.5/0.25 mg/ml in 20 ml solution bot 4165 1 bot 115 4165 478975 คลองท่อม
68 Ipratropium bromide + Fenoterol hydrobromide 20/50 mcg in 200 dose MDI bot 9607 1 bot 189.39 9607 1819469.73 คลองท่อม
69 Isosorbide dinitrate 5mg sublingual tab tab 106000 500 box 224.7 212 47636.4 คลองท่อม
70 Levodopa + Carbidopa as monohydrate 250 + 25 mg TABLET tab 67900 100 box 535 679 363265 คลองท่อม
71 Levothyroxine sodium 0.1mg TABLET tab 132000 500 box 140 264 36960 คลองท่อม
72 Lidocaine hydrochloride 30GM gel tube 1765 1 tube 123.05 1765 217183.25 คลองท่อม
73 Lorazepam 0.5mg TABLET tab 348680 1000 box 210 349 73290 คลองท่อม
74 Lynestrenol /28's 0.5 mg TABLET box 1775 1 box 65 1775 115375 คลองท่อม
75 Magnesium sulfate 10% 10 ml. injection amp 1600 50 box 340 32 10880 คลองท่อม
76 Magnesium sulfate 50% 2 ml injection amp 16933 50 box 321 339 108819 คลองท่อม
77 Medroxyprogesterone acetate injection150mg/3ml injection vial 11228 1 Vial 8.9 11228 99929.2 ปลายพระยา
78 Methyldopa 250mg TABLET tab 228000 500 box 585 456 266760 ปลายพระยา
79 Metoprolol tartrate 100 mg TABLET tab 432600 500 box 360 866 311760 ปลายพระยา
80 Metronidazole 400mg TABLET tab 74099 500 box 214 149 31886 ปลายพระยา
81 Neomycin sulphate+ Polymyxin B sulfate +Gramicidin 2 mg+ 5000 iu+ 0.025mg in 10 ml eye drop solution bot 5009 1 bot 16.5 5009 82648.5 ปลายพระยา
82 Norethisterone 5mg TABLET tab 59000 100 box 230 590 135700 ปลายพระยา
83 Norfloxacin 400mg TABLET tab 238500 500 box 380 477 181260 ปลายพระยา
84 Nortriptyline hydrochloride 25mg TABLET tab 80400 1000 box 890 81 72090 ปลายพระยา
85 Ofloxacin 200 mg TABLET tab 77700 100 box 96 777 74592 ปลายพระยา
86 Olive oil 450 ml. solution bot 660 1 bot 128.4 660 84744 ปลายพระยา
87 Omeprazole sodium 40 mg/10ml injection vial 21105 1 vial 21.97 21105 463676.85 ปลายพระยา
88 Oral rehydration salts 6.975 gm powder sachet 410700 50 box 96.3 8214 791008.2 ปลายพระยา
89 Oxytocin 10iu/ml injection amp 22397 10 box 100 2240 224000 ปลายพระยา
90 Paracetamol 325mg TABLET tab 287000 1000 bot 92 287 26404 ปลายพระยา
91 Perphenazine 8 mg TABLET tab 334500 500 box 230 669 153870 ปลายพระยา
92 Potassium chloride 6.67 mEq/5 ml in 60 ml Elixir bot 8530 1 bot 15 8530 127950 ปลายพระยา
93 Potassium Chloride 20mEq 10ml. injection amp 4877 50 box 400 98 39200 ปลายพระยา
94 Povidone Iodine scrub 500 ml solution bot 585 1 bot 670 585 391950 ปลายพระยา
95 Prazosin hydrochloride 1 mg TABLET tab 141150 250 box 65 565 36725 ปลายพระยา
96 Local anesthetic + Corticosteroid with/without astringent mg rectal suppo tab 17080 10 box 55 1708 93940 เหนือคลอง
97 Propranolol hydrochloride 40mg TABLET tab 70500 1000 box 295 71 20945 เหนือคลอง
98 Ranitidine hydrochloride 50mg/2ml injection amp 15687 1 amp 4 15687 62748 เหนือคลอง
99 Ranitidine hydrochloride 150 mg TABLET tab 289800 100 box 36 2898 104328 เหนือคลอง
100 Ringer lactate 1000 ml. solution bag 2130 1 bag 44 2130 93720 เหนือคลอง
101 Roxithromycin 150 mg TABLET tab 115500 100 box 74 1155 85470 เหนือคลอง
102 Salbutamol sulfate 0.5% 20 ml solution bot 5542 1 bot 37.45 5542 207547.9 เหนือคลอง
103 Salbutamol sulfate 100 mcg 200 dose MDI bot 8904 1 bot 49 8904 436296 เหนือคลอง
104 Simeticone 80 mg TABLET tab 951000 500 box 133.75 1902 254392.5 เหนือคลอง
105 Simeticone 40mg/0.6ml in 15 ml Suspension bot 11141 1 bot 12 11141 133692 เหนือคลอง
106 Sodium bicarbonate 300 mg. TABLET tab 959200 100 box 18 9592 172656 เหนือคลอง
107 Sodium bicarbonate 7.5% 50ml. injection amp 2689 50 box 1300 54 70200 เหนือคลอง
108 Sodium biphosphate enema 133 ml solution bot 4141 1 bot 27 4141 111807 เหนือคลอง
109 Sodium chloride 300 mg TABLET tab 88400 250 box 100 354 35400 เหนือคลอง
110 Sodium valproate 200 mg EC Tablet tab 90900 100 box 129.47 909 117688.23 เหนือคลอง
111 Spironolactone 25 mg TABLET tab 120500 500 box 400 241 96400 เหนือคลอง
112 Sulfadiazine silver 1% / 500 gm cream box 379 1 box 321 379 121659 เหนือคลอง
113 Sulfamethoxazole + Trimethoprim 80/400mg TABLET tab 133600 500 box 270 267 72090 เหนือคลอง
114 Sulfamethoxazole + Trimethoprim 80/400 mg/5ml in 60 ml suspension bot 4872 1 bot 9.5 4872 46284 เหนือคลอง
115 Theophylline 200mg SR Tablet tab 1065900 100 box 130 10659 1385670 เกาะพีพี
116 Tramadol hydrochloride 100 mg/2 ml injection amp 6703 1 amp 4.99 6703 33447.97 เกาะพีพี
117 Tramadol hydrochloride 50mg capsule Cap 631200 100 box 40 6312 252480 เกาะพีพี
118 Triamcinolone acetonide 0.02% / 5 g cream tube 7403 1 tube 6.4 7403 47379.2 เกาะพีพี
119 Triamcinolone acetonide 10mg/ml 1ml. injection amp 1310 1 amp 13.5 1310 17685 เกาะพีพี
120 Urea 20% / 35 g cream tube 2730 1 tube 40 2730 109200 เกาะพีพี
121 Verapamil hydrochloride 40 mg TABLET tab 63550 250 box 250 255 63750 เกาะพีพี
122 Vitamin B6 100 mg TABLET tab 166000 500 box 400 332 132800 เกาะพีพี
123 Vitamin K1 1 mg in 0.5 ml injection amp 9533 1 amp 10 9533 95330 เกาะพีพี
124 Water for injection 10 ml solution amp 157075 50 amp 130 3142 408460 เกาะพีพี
125 ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม 60 ml syrup bot 53450 1 bot 14 53450 748300 ลำทับ
126 ยาขมิ้นชัน 500 mg capsule cap 836900 500 box 250 1674 418500 ลำทับ
127 ยาขิง 500 mg capsule cap 120670 70 bot 63 1724 108612 ลำทับ
128 ยาเจลพริก 35g gel tube 6532 1 tube 30 6532 195960 ลำทับ
129 ยาเจลว่านหางจระเข้ 30 g gel tube 1839 1 tube 27.27 1839 50149.53 ลำทับ
130 ยาชงหญ้าดอกขาว sachet sachet 3086 12 box 360 258 92880 ลำทับ
131 ยาชาชงรางจืด sachet sachet 3554 12 box 300 297 89100 ลำทับ
132 ยาธรณีสันฑะฆาต capsule cap 26600 100 box 85 266 22610 ลำทับ
133 ยาธาตุบรรจบ capsule cap 51750 50 box 46 1035 47610 ลำทับ
134 ยาบรรเทาไข้ห้าราก 500 mg capsule cap. 55200 200 box 90 276 24840 ลำทับ
135 ยาบำรุงโลหิต 500 mg capsule cap. 42650 50 box 56 853 47768 ลำทับ
136 ยาประสะไพล 500 mg capsule cap. 52800 100 box 85 528 44880 ลำทับ
137 ยาปราบชมพูทวีป capsule cap. 80700 200 box 400 404 161600 ลำทับ
138 ยาผสมเถาวัลย์เปรียง 400 mg capsule cap. 406900 100 box 80 4069 325520 ลำทับ
139 ยาผสมเพชรสังฆาต 500 mg capsule cap. 176800 100 box 87 1768 153816 ลำทับ
140 ยาพญายอ กลีเซอรีน 10 ml solution bot 1933 1 tube 21 1933 40593 ลำทับ
141 ยาพญายอ ครีม 5 g cream tube 3766 1 tube 21 3766 79086 ลำทับ
142 ยาไพล 25 g cream tube 19410 2 tube 21 9705 203805 ลำทับ
143 ยาฟ้าทะลายโจร 250 mg capsule cap 188900 100 box 80 1889 151120 ลำทับ
144 ยามะขามแขก 330 mg TABLET tab 411760 500 box 250 824 206000 ลำทับ
145 ยามะระขี้นก 500 mg capsule cap 12700 50 box 40 254 10160 ลำทับ
146 ยาเลือดงาม 250mg capsule cap 60530 70 box 72 865 62280 ลำทับ
147 ยาสหัธารา 400 mg capsule 128700 200 box 310 644 199640 ลำทับ
148 ยาหญ้าหนวดแมว sachet sac 22610 30 box 75 754 56550 ลำทับ
149 ยาหอมเทพจิตร 200 mg TABLET tab 1791 1 bot 56 1791 100296 ลำทับ
150 ยาอมประสะมะแว้ง tab sac 27650 20 box 95 1383 131385 ลำทับ
 

 

top